ACUM

moderní a vyzkoušený

Program

Demoverze ke stažení

Demoverze je funkční program verze 2.5 rev.0 s několika omezeními oproti plné verzi. Odchylky najdete v následujícím popisu. 

Z demoverze se stane plná verze po připojení USB klíče.

Základní funkce programu ACU-M:

Základní funkce programu ACU-M

Evidence klientů

 • Zakládání a rušení zápisů, automatické filtrování, karty klientů
 • pomocné soubory - historie klienta (anamnéza), seznam vydaných doporučení
 • export a import jednotlivých záznamů i celého adresáře včetně protokolů měření a pomocných souborů
 • smazání celého adresáře klientů

Měření

 • Výběr ze tří sad bodů - terminální / pramene / biorytmu, v režimu TCM ještě EAV body
 • grafické zobrazení měřeného bodu - nákres / fotka / kostra
 • popis umístění bodu
 • automatická detekce uskutečnění měření, možnost přerušení a opravy

Zpracování výsledků měření

 • 3 základní grafy TCM - základní / jin-jang / elementy
 • 2 základní grafy APM - dvojí dělení / trojí dělení
 • vyhodnocení odchylek a doporučené řešení s identifikací bodů
 • 3 doplňkové grafy - Pentagram / 4x pentagram (podle stran) / Odchylky
 • možnost vygenerování HTML stránky pro porovnání grafů až tří protokolů měření včetně přiložení souborů "historie klienta" a "aktuální doporučení"

Knihovna

 • zobrazení meridiánů a bodů
 • pomocné obrázky - vazby v 5-ti elementech / energetická hvězdice

Nastavení

 • dva režimy - TCM (Tradiční Čínská Medicína) / APM (akupunkturní masáž dle Penzela)
 • identifikace uživatele
 • přednastavení šablon pro pomocné textové soubory
 • kalibrace sondy
 • volné měření
 • registrace HW klíče v programu
 • help včetně slovníčku výrazů a řešení technických problémů
 • možnost dokoupení modulů pro angličtinu a němčinu

Demorežim

V provozu bez HW klíče jsou některé funkce omezeny:

 • měření pouze 3 bodů
 • v knihovně je dostupná pouze dráha jater
 • lze evidovat pouze 5 klientů
 • nefungují hromadný export a import