ACUM

moderní a vyzkoušený

Limity vyšetření u acumu

Netestujeme klienty s kardiostimulátory ani jinými řídícími elektronickými přístroji / diabetická pumpa apod/, může dojít k interferenci s přístroji.

Netestujeme klienty s epileptickými záchvaty – nelze vyloučit podráždění, které by vedlo k záchvatu, který bychom nezvládli

Problémem může být vyšetření malých dětí pro případnou nespolupráci, ale jinak samozřejmě vyšetřovací body jsou přítomné, hodnocení je stejné jako u dospělých jedinců

Patologické procesy na kůži v místě měřených bodů (ekzémy, vyrážky, jizvy, mozoly) mohou limitovat vyšetření vůbec nebo ho zkreslovat. V případě problémů u např. sady terminálních bodů zvolte sadu bodů pramene

U těhotných žen je problém s interpretací výsledku, přece jen měříme dva jedince.