ACUM

moderní a vyzkoušený

Jaký je rozdíl mezi jednotlivými typy měření?

Terminální body někdy nazývané Akabaneho body / Kobei Akabane, Japonsko/ - první pokusy v polovině 50.let 20st., aplikace moxy u diabetického pacienta. Jsou to koncové body meridiánů u nehtů prstů rukou a nohou / první nebo koncový bod meridiánu/. Použití jednoduché a výhodné, pokud si nejsme jisti , co jiného udělat pro pacienta. Mají bližší vztah k meridiánům a dlouhodobému energetickému stavu organismu.

Body pramene někdy nazývané Nakataniho body / japonský lékař Yoshio Nakatani, Univerzita Kyoto/, první pokusy v r.1952. Nachází se vesměs na zápěstí a nohách.Tvrdí se o nich, že jsou 4-6x aktivnější než ostatní body a také, že jsou to nejaktivnější body meridiánů. Mají bližší vztak k orgánům a aktuálnímu stavu organismu.

Vlastní body elementů, body biorytmu, horary points nebo také home points. Takové názvy všechny můžeme nalézt v popisu těchto bodů. Významné body, každý meridián má svůj vlastní bod. Použití v případě, že potíže se objevují v určitých hodinách. Výhodné používat jako bod první volby při stimulaci nebo tlumení . Záleží ale na zkušenostech léčitele.

Kontakty - informace

ACUM s.r.o.
Telefon: +420 379428620
Mobil +420 602464980
IČO: 29119383
DIČ: CZ29119383

MuDr. Zdeněk Šos
ACUM s.r.o.
346 01 Horšovský Týn
Mobil: +420 602464980
e-mail :zdeneksos@seznam.cz

Ing.Miroslav Ešner
ACUM s.r.o.
Praha 4 - Modřany
Mobil: +420 604294047
e-mail : info@acu-m.cz