ACUM

moderní a vyzkoušený

Jaká jsou omezení a limity při měření?

Klient by neměl přijít fyzicky nebo psychicky vyčerpán

Minimálně 2 hodiny před vyšetřením by neměl kouřit, nepít energetické a alkoholické nápoje

Na ruce a nohy aplikovat krém pouze, pokud má klient velmi suchou kůži

V den vyšetření brát jen nezbytné léky a žádné potravinové doplňky

Měření je vhodné provádět s bavlněnými rukavicemi