ACUM

moderní a vyzkoušený

Jak hodnotit povšechně nízké hodnoty?

Všeobecně nízké hodnoty při měření vidíme u starších osob, u vyčerpaných osob, u dlouho nemocných. Z hlediska léčebného je to i problém doplnění energie, jaký způsob zvolit/ akupunktura, moxování, intenzivní  prohřívání  apod/. Může to ale být i důsledek velmi suché kůže u klienta, kterého měříme. Pokud se taková situace

vyskytne a prvně jmenované důvody u něho nebudou anamnesticky ani klinicky, doporučuji ruce i nohy/ měřené oblasti/ potřít lehce nějakým indiferentním krémem. U nás používáme s efektem Acum krém, který používáme pro ošetření jizev ke zlepšení jejich vodivosti. musíme opravdu potřít všechna měřená místa, vyčkat alespoň 5 minut, aby došlo k odpaření vody a potom provedeme měření. Pokud byste začasli měřit hned po natření, budete měřit především krém a ne klienta.

Kontakty - informace

ACUM s.r.o.
Telefon: +420 379428620
Mobil +420 602464980
IČO: 29119383
DIČ: CZ29119383

MuDr. Zdeněk Šos
ACUM s.r.o.
346 01 Horšovský Týn
Mobil: +420 602464980
e-mail :zdeneksos@seznam.cz

Ing.Miroslav Ešner
ACUM s.r.o.
Praha 4 - Modřany
Mobil: +420 604294047
e-mail : info@acu-m.cz