ACUM

moderní a vyzkoušený

Pokud je průměr v toleranci, je to důvod ke spokojenosti se zdravotním stavem?

Měření s Acumem je jen jednou z diagnostických pomůcek,  i když je průměr v tolerančním pásmu/ zeleném/, prohlédněte si  i v jakém vztahu je jin a jang/ na grafech  vlevo na počátku grafu/, event. rozdíl mezi pravou a levou stranou. Také si prohlédněte obrázek odchylek,

jak je energie rozložena v celém organismu. Rozhodující je i anamneza klienta, proč přichází. Málokdy někdo přijde, že chce jen změřit a preventivně udržovat zdraví. V drtivé většině přicházejí klienti s potížemi, tady je důležité nastartovat samouzdravující schopnosti organismu.

Kontakty - informace

ACUM s.r.o.
Telefon: +420 379428620
Mobil +420 602464980
IČO: 29119383
DIČ: CZ29119383

MuDr. Zdeněk Šos
ACUM s.r.o.
346 01 Horšovský Týn
Mobil: +420 602464980
e-mail :zdeneksos@seznam.cz

Ing.Miroslav Ešner
ACUM s.r.o.
Praha 4 - Modřany
Mobil: +420 604294047
e-mail : info@acu-m.cz