ACUM

moderní a vyzkoušený

Měření s bavlněnými rukavicemi?

Měření bez bavlněných rukavic  přináší vyšší hodnoty, nelze vyloučit, že měříme i terapeuta. Přesto z průběhu grafu je patrné, že z principu není křivka při měření bez rukavic pozměněná a tedy bych ponechal rozhodnutí, zda měřit s rukavicemi nebo bez nich na terapeutovi.