ACUM

moderní a vyzkoušený

Somatizace psychických problémů

V.K.,57 let, vedoucí pracovnice, náhle opuštěná manželem, depresivní stavy, zažívací potíže. Na grafech vidíme výrazně snížené hodnoty v oblasti „ohně“ jako řídícího systému, důsledek celkové stressové situace. Naopak vidíme vysoké hodnoty v oblasti zažívacích ústrojí / žaludek, žlučník/. Velmi typická situace, kterou uvidíte u více klientů, říkáme tomu somatizace psychických problémů, tzv. psychosomatická onemocnění.

somatizace001

somatizace002

somatizace003