ACUM

moderní a vyzkoušený

Mohu se spolehnout na diagnostiku s Acumem?

 Acum je pomocný diagnostický systém, není samospasitelný, má i  svoji chybovost danou celým systémem energetické medicíny i dynamiky lidského těla. Klientovi mohu „vnutit“ svůj názor na jeho zdravotní stav, ale musím postupovat rozumně.  Acum bych chápal jako 

Číst dál...

Proč neřešit meridiány, které jsou hodnotami nad pásmem tolerance?

Pokud jsou extrémně vysoké /ale i extrémně nízké/ hodnoty při měření, zvláště pokud k tomu není odpovídající klinika, na prvním místě myslete na to, že se jedná o chybu Vašeho měření.  Takže především bych měření zopakoval. Pokud ale vysoké hodnoty jsou i při opakovaném měření, řešíme je samozřejmě také, ale až na druhém místě po řešení snížených hodnot. A hlavně vždy podle klinických potíží a dalších diagnostických ukazatelů.